Geschiedenis van de radio

DE HISTORIE VAN DE RADIO

De uitvinding van Radio heeft een ongekend grote invloed gehad op de samenleving in dewereld en zal dat ook blijven houden. In 1895 wilde Nikola Tesla als eerste een demonstratie geven om elektrische signalen over een grote afstand te versturen. Helaas vatte zijn werkruimte vlam en kon hij het experiment niet uitvoeren.

In hetzelfde jaar lukte het Guglielmo Marconi (1874-1937) wel om als eerste een radioverbinding van enkele kilometers te maken met een zelfgemaakte zender en ontvanger die was gebaseerd op een oscillator van Tesla’s ontwerpen. Ongeveer tegelijkertijd deed Alexander Stepanovitsj Popov  het  zelfde. Beiden bouwden voort op het werk van Heinrich Hertz, die in 1887 ontdekte hoe elektromagnetische radiogolven konden worden opgewekt en terug ontvangen.

In Italië werd Marconi’s werk niet op prijs gesteld en daarom ging hij naar Engeland. Daar wist hij grotere afstanden te overbruggen en kon hij in 1901 een bericht over de Atlantische Oceaan sturen. Er kan echter niet gesteld worden dat een van bovengenoemden de uitvinder van de radio is. Daarvoor is zowel een zender als een ontvanger nodig, en deze bestaan elk weer uit verschillende onderdeel, is echter wel een uitvinding van Marconi.

Otis Pond, een ingenieur die voor Tesla werkte zei ooit, “Het lijkt erop dat Marconi het idee van jou heeft.” Tesla antwoordde, “Marconi is een goede man. Laat hem doorgaan. Hij gebruikt 17 patenten van mij.” Toen Marconi de Nobelprijs in    1909 kreeg, was Tesla woedend. Het was echter pas in 1943 – enkele maanden na het overlijden van Tesla – dat Tesla uiteindelijk toch het patent heeft gekregen op de uitvinding van de radio.

In enkele jaren tijd werden onder leiding van Marconi steeds grotere afstanden overbrugd:

In het begin werd radio alleen gebruikt als middel om morsesignalen uit te zenden. Door de uitvinding van de elektronenbuis in 1906 werd het mogelijk werkelijke geluiden uit te zenden. Berichten konden nu rechtstreeks ingesproken worden en hoefden niet meer in morsecode vertaald te worden. Na de ontwikkeling van de transistor in 1947 werd het mogelijk veel kleinere ontvangers te bouwen, die tevens minder energie nodig hebben om te kunnen werken.

In het onderwijs kwam radio in 1919 vanuit Den Haag. Al snel kwamen er in de hele wereld radiozenders. In de jaren 1920 en 1930, stond in bijna elk westers huis een radio. Dat had grote invloed op het onderwijs. Voorheen waren tekstboeken en lessen de enige manier om kennis op te doen. Via radioprogramma’s konden echter veel meer mensen bereikt worden. Naast het verspreiden van informatie uit lesboeken, werd de radio gebruikt om vanuit verschillende gezichtspunten te discussiëren over politieke en sociale kwesties. Kinderen en jongeren kregen een veel progressievere kijk op de samenleving dan ze op school meekregen.

De jaren 1920 tot en met 1950 waren doorslaggevend voor de ontwikkeling en toepassing van de radio. Er kwamen steeds meer programma’s. Radio was een sociaal medium geworden. Mensen luisterden samen naar muziek, sport of een blijspel. Radio was vooral belangrijk tijdens de Grote Depressie, voor het verschaffen van betaalbaar vermaak. En vooral voor de muziekindustrie. Je kon verschillende soorten muziek horen uit de hele wereld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de radio een cruciale rol voor het informeren van burgers over de situatie in hun land en de wereld. In oorlogstijd was de radio zowel geliefd als gevreesd. Aangezien de radio voor de autoriteiten een geschikt middel was voor propaganda, ontstonden ‘piratenzenders’ in veel landen. Deze zenders werden zo belangrijk voor het verzet, dat radio’s al snel verboden werden in veel bezette gebieden.

Het machtige medium radio werd al snel een politieke speelbal van maatschappelijk belangen organisaties die deze invloedrijke structuur voor verkondiging van hun woord in eigenbeheer wilde houden. Als reactie hierop ontstond de “vrije radio” die voor het noodzakelijk bestaan reclame gingen uitzenden. Deze commerciële omroepen kregen in vele landen geen toegang tot de door de politiek georganiseerde machtige gevestigde omroep organisaties en verrichte hun uitzendingen vanuit de zee buiten de territoriale grenzen of vanuit meer liberale landen. Door de technologische ontwikkelingen en politie inzicht in de laatste decennia is hier een kentering ingekomen. Vrije radio en televisie is een groot goed geworden in ons media bestel en daarmee politiek onafhankelijk.

Vele personen en organisaties besteden aandacht aan deze ontwikkelingen. Unique geeft via haar website aan deze activiteiten middels links die u kan aanklikken.

Techniek van Toen

Deze website van Andries van Bronkhorst geeft naast een overzicht en beschrijving van een collectie oude radio’s en apparatuur ook inzicht in techniek uit de tijd van toen. Bijzondere informatie en opnamen van vele zenders in Europa en programma opnamen van de legendarische zee zenders.

Ga hiervoor naar:

http://www.techniekvantoen.nl/

en van betaalbaar vermaak. En vooral voor de muziekindustrie. Je kon verschillende soorten muziek horen uit de hele wereld.

Zee zenders en vrije radio is een begrip uit de jaren zestig. De geschiedenis gaat echter verder terug naar 1928 waar zee zenders hun oorsprong hadden. Ga voor meer en boeiende informatie over alle zeezenders naar:

https://hansknot.com/

Freewave magazine een maandelijks magazine beschrijft veel informatie en

techniek over vrije radio en piraten zenders in Nederland en België.

https://mediacommunicatie.nl/

Free Radio Magazine Een maandelijks magazine met veel informatie

over vrije radio en commerciële radio binnen ons Koninkrijk

https://www.freeradiomagazine.nl/

Vrije radio op zon energie

https://www.freeradiomagazine.nl/FRM/FRM_85-07.pdf

RadioVisie. Het maandelijks magazine geeft veel informatie over vrije radio vanaf de jaren zestig en links naar opnamen van vele radio stations.

https://radiovisie.eu/category/actueel/

Indien u passende en bijzondere informatie heeft voor deze website kan u deze

zenden aan info@unique.am

0%