Doneren

Achtergrond

Donatie Unique

Steun ons met uw bijdrage

De muziek van Unique waar je naar luistert is gratis. Aan de levering van de uitzendingen, apparatuur, energie, internet, licenties en muziekrechten worden door ons betaald.

Steun ons daarom met een donatie door uw financiële bijdrage over te maken op Rekeningnummer NL26 RABO 0181 6072 55

t.a.v.: Stichting Infonet te Malden

Dank voor uw ondersteuning.

0%